Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene Voorwaarden digitale producten webshop en online trainingen Eetgedragcoach Ilona Roepen academie

  1. Eetgedragcoach Ilona Roepen met als eigenaar Ilona Roepen, gevestigd aan  Smoutstraat 1 in Sprundel, wordt in deze overeenkomst gezien als verkoper, geregistreerd onder KvK-nummer 77389638. BTW nummer: NL00319163B88.
  2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten en diensten die te koop worden aangeboden op www.relatiemeteten.nl . Gebruik maken van een aanbieding, doen van een aankoop of het plaatsen van een bestelling via de webshop van Eetgedragcoach Ilona Roepen of de Eetgedrag Ilona Roepen academie houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.relatiemeteten.nl  geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd tenzij anders aangegeven.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Eetgedragcoach Ilona Roepen. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.relatiemeteten.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Eetgedragcoach Ilona Roepen.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Eetgedragcoach Ilona Roepen. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Eetgedragcoach Ilona Roepen garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Eetgedragcoach Ilona Roepen is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en diensten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Eetgedragcoach Ilona Roepen. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Eetgedragcoach Ilona Roepen berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten en diensten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten en diensten van Eetgedragcoach Ilona Roepen geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eetgedragcoach Ilona Roepen vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email  contact met ons opnemen:

Eetgedragcoach Ilona Roepen | info@relatiemeteten.nl

Privacyverklaring

Eetgedragcoach Ilona Roepen, gevestigd aan Smoutstraat 1 4714 BB Sprundel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Smoutstraat 1
4714 BB Sprundel
0634403571
info@relatiemeteten.nl
www.relatiemeteten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eetgedragcoach Ilona Roepen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Internetbrowser en apparaat type  
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@relatiemeteten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eetgedragcoach Ilona Roepen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Eetgedragcoach Ilona Roepen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren o.a. m.b.v. Google analytics.
– Eetgedragcoach Ilona Roepen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Eetgedragcoach Ilona Roepen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrieven

Eetgedragcoach Ilona Roepen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde ‘opt-in’ formulier op hcilona.nl of wanneer er een bestelling wordt geplaatst op relatiemeteten.nl of acadmie.relatiemeteten.nl. Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.Contact opnemen

Naast een directe mail naar info@relatiemeteten.nl kun je ook contact opnemen via het contactformulier op www.relatiemeteten.nl en academie.relatiemeteten.nl. In dit formulier wordt alleen gevraagd om gegevens die nodig zijn om na het invullen van dit formulier contact met je op te nemen (naam en e-mailadres).

Geautomatiseerde besluitvorming

Eetgedragcoach Ilona Roepen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit (bijvoorbeeld een medewerker van Eetgedragcoach Ilona Roepen) tussen zit. Eetgedragcoach Ilona Roepen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Gegevensverwerking door derden (ontvangers)

Recaptcha v3: Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Mailblue: Voor het versturen van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie of het aanbieden van diensten wordt Mailblue gebruikt. Mailblue ontvangt jouw naam en emailadres wanneer je deze gegevens achterlaat op het aanmeldformulier en akkoord gaat met de verwerking daarvan of een bestelling plaatst op academie.hcilona.nl.

Mollie: Wanneer je gebruik maakt van diensten die Eetgedragcoach Ilona Roepen aanbiedt, laat je tijdens de check-out procedure een aantal gegevens achter: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Tijdens het betalen wordt jouw bankrekening gedeeld met Mollie en de betaaldienst (bijv. Ideal). Dit is nodig voor het versturen van facturen, het kunnen aanbieden van de diensten en zodat Eetgedragcoach Ilona Roepen betaling kan ontvangen.

Eboekhouden: Eetgedragcoach Ilona Roepen maakt gebruik van het boekhoudprogramma ‘Eboekhouden’. Hierin worden alle facturen en administratieve gegevens inclusief klantgegevens volgens de wettelijke termijn bewaard.

Leerplatform: Voor de uitvoering van een aantal diensten maakt Eetgedragcoach Ilona Roepen gebruik van een eigen gehost leerplatform academie.relatiemeteten.nl. Op dit leerplatform zal door Woocommerce een account aangemaakt worden waarbij de naam en het emailadres worden verwerkt.

Google Analytics: Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op Eetgedragcoach Ilona Roepen in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres.

Het laatste deel van het IP-adres is anoniem gemaakt. Eetgedragcoach Ilona Roepen kan deze gegevens dus niet inzien. De dienst heeft van Eetgedragcoach Ilona Roepen geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eetgedragcoach Ilona Roepen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

​Personalia, adresgegevens, facturen en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Naam, geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot 1 jaar na het einde van het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren en ten behoeve van een eventueel vervolgtraject.

Reacties: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Mailblue: naam en e-mail worden bewaard zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Je kunt jezelf op elk gewenst moment uitschrijven. Op dat moment verwijder je jouw naam en e-mailadres uit het bestand.

Mollie: Gegevens voor de facturering (N.A.W gegevens) moet ik voor mijn administratie 7 jaar bewaren. Dit geldt ook voor de gegevens in het boekhoudprogramma ‘Eboekhouden’.

Leerplatform: Jouw gegevens blijven in de leeromgeving staan tot het moment dat je zelf jouw account verwijderd of het lidmaatschap opzegt. Echter, vanaf dat moment kun je niet meer gebruik maken van diensten die Health Coach Ilona aanbiedt.

Analytics: Gegevens in analytics worden 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetgedragcoach Ilona Roepen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eetgedragcoach Ilona Roepen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Eetgedragcoach Ilona Roepen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetgedragcoach Ilona Roepen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatiemeteten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eetgedragcoach Ilona Roepen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eetgedragcoach Ilona Roepen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@relatiemeteten.nl

Versie: oktober 2023

Scroll naar boven